Basisoptie STEM-wetenschappen

STEM-wetenschappen is de ideale basisoptie voor leerlingen die onderzoekers en creatieve probleemoplossers zijn. In deze basisoptie komen alle STEM-componenten (Science, Technology, Engineering en Mathematics) aan bod, maar ligt de klemtoon op de interactie tussen het onderzoeken en het ontwerpen. Je voert wetenschappelijk onderzoek en je gaat op zoek naar oplossingen voor problemen of uitdagingen waar de wereld vandaag mee te maken heeft op het vlak van milieu, technologie... Je analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken en je leert hierbij creatief denken.